หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 
      โรงเรียนวัดมุขธาราเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรม plc ประจำปีการศึกษา 2563
เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563
ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์
นายประวิช บัวประหลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุขธารารับมอบโครงการโรงน้ำดื่มเพื่อโรงเรียนและชุมชนวัดมุขธารา