หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 
     
กิจกรรมนิเทศช่วงสถานการณ์โควิดรอบสอง 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 1 นิเทศสถานศึกษาช่วงสถานการณ์โควิดรอบสอง
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 
      โรงเรียนวัดมุขธาราเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการเรียนรฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนวัดมุขธารา ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2-2563
กิจกรรมนิเทศห้องเรียนภาคเรียนที่ 2-2563
การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3