หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการเรียนรฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนวัดมุขธารา ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2-2563
กิจกรรมนิเทศห้องเรียนภาคเรียนที่ 2-2563
การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2563
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพแม่ครูปุณยนุช อิ่มเอิบธรรม
ประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2563
กิจกรรม plc ประจำปีการศึกษา 2563
เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563
ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป