หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
นายประวิช บัวประหลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุขธารารับมอบโครงการโรงน้ำดื่มเพื่อโรงเรียนและชุมชนวัดมุขธารา