หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
คณะกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 
      คณะกรรมการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
คณะกรรมการคุมสอบ o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 
      คณะกรรมการคุมสอบ o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
กรรมการตัดสินการแข่งขันวิชาการนักเรียนครั้งที่ 69 
      กรรมการตัดสินการแข่งขันวิชาการนักเรียนครั้งที่ 69  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต1
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 
      ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69  นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวาดภาพกราฟิก  ระดับชั้นป.1-ป.3  และกิจกรรมการแข่งขั้นเครื่องร่อน  ระดับชั้นป.1-ป.3